mattizz'z weblog

Een rustpunt in barre tijden

docker logo.jpg

Om via SSH toegang te krijgen tot het Docker image (op OSX), voer de volgende commando’s uit:
Vanaf de terminal SSH naar de Synology:
– sudo ssh admin@192.168.178.x
Op de Synology naar het Airtime image:
– sudo docker exec -it Airtime bash (de imagenaam is hier Airtime maar dat hangt van de naam van het image af)
Nu SSH ingelogd (met Synology admin wachtwoord) in root@Airtime:/#
root@Airtime:/# ls -lah
total 76K
drwxr-xr-x 62 root root 4.0K Jul 29 19:53 .
drwxr-xr-x 62 root root 4.0K Jul 29 19:53 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 29 10:01 bin
…..

ROOT creatie consol/ubuntu-xfce-vnc image (werkend)
Voer eerst het commando uit om met ssh in te loggen op de Synology: sudo ssh admin@192.168.178.x
Voer hierna het volgende commando uit
sudo docker run -it –user 0 -p 5901:5901 -p 6901:6901 consol/ubuntu-xfce-vnc /bin/bash

Libretime is een update van Airtime en geschikt om een radiostation te draaien op een server.
Hier een link naar het radiostation op www.mattizz.nl: http://radio.mattizz.nl

Aangezien de Synology NAS geen paketten heeft om Libretime te draaien is Docker een oplossing om het wel voor elkaar te krijgen.
Installeer daarom eerst Docker op de NAS en hierna dit image: https://hub.docker.com/r/aquinascomms/docker-libretime/
Dit installeert een container waarop Libretime draait. Wel binnen Docker bij poortinstellingen de lokale poorten van automatisch veranderen in vaste IP-adressen (ik heb 8001 en 8002 ingesteld) anders verspingt het lokale IP-adres bij iedere herstart wat verwarrend is.
Ook wordt een Icecast2 server op de eerder ingevoerde poort 8002 mee-geïnstalleerd, deze heb je later als verwijzing bij de streams settings nodig (zie screenshots)
Libretime heeft postgresql database server nodig om data in weg te schrijven en deze is niet via een Synology pakket te installeren maar moet er eerst een ‘bootstrap’ worden uitgevoerd.
Voer om de setup van Libretime (op http://lokaal ip-adres NAS bij mij 192.168.178..:8001) te kunnen doorlopen daarom eerst de volgende handelingen uit om de bootstrap en daarna postgresql op de Synology te installeren:
Log met ssh in op de Synology NAS:
– sudo ssh admin@ip-adres Synology
– Ga naar de volume1 (schijf) van de Synology: admin@Synology:/# cd /volume1
– Download het juiste bestand voor de Synology: sudo wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross
/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
– pas de rechten van het bestand aan: chmod 777 syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
– Voer de bootstrap uit: sudo sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh (reboot niet noodzakelijk)
– Test of ipkg (het programma om software te installeren) werkt: root@Synology:/volume1/bootstrap# ipkg
– Update ipkg met het commando: ipkg update
– Installeer de postgres database met het commando: ipkg install postgresql

Log vervolgens met het volgende commando in in het Libretime Docker image: sudo docker exec -it libretime bash en voer daar om de Libretime server te starten de volgende commando’s uit:
– sudo service airtime-playout start
– sudo service airtime-liquidsoap start
– sudo service airtime_analyzer start
– sudo service airtime-celery start
Doorloop nu de 5 installatiestappen in de Libretime interface op http://ip-adres:8001. De standaard inlog in het eerste scherm is gebruikersnaam’airtime’ en wachtwoord ‘airtime’. Klik door de volgende schermen zonder daar veranderingen in aan te brengen.
Als alles goed gegaan is kun je vervolgens op http://ip-adres:8001 inloggen met de standaardinlog ‘admin’ en wachtwoord ‘ admin’ (later veranderen!)
Het kan zijn dat de afgespeelde nummers worden afgebroken tijdens het afspelen. Daarvoor is hier een werkende oplossing die moet worden uitgevoerd in het Docker Libretime image: https://twat.ca/how-to-fix-bug-causing-incorrect-song-lengths-in-airtime-2-5-1-running-on-ubuntu-14-04
Hierna kunnen de muziekbestanden worden geupload en een Calender worden gemaakt om radioshows te starten.

Hieronder een aantal screenshots:

Docker1.jpg
Docker Libretime settings (ziet er hetzelfde uit als voor Airtime)

Icecast2.jpg
De Icecast2 mediaserver

Libretime1.jpg
De Libretime streaming settings. Verbonden met de Icecast2 server via poort 8002

Libretime2.jpg
De Libretime Calender

Op deze link naar het Synology forum zijn meer instructies en tips te vinden.

Hierna kan zonder problemen deze installatie ge├╝pdate worden door deze installatie (update-3.0.0-alpha.3) uit te voeren:
Informatie:
http://libretime.org/manual/upgrading
Download:
https://github.com/LibreTime/libretime/releases#update-3.0.0-alpha.3
Installatie door op de Docker terminal de volgende commando’s uit te voeren:
– wget https://github.com/LibreTime/libretime/releases/download/3.0.0-alpha.3/libretime-3.0.0-alpha.3.tar.gz
– sudo tar -zxvf libretime-3.0.0-alpha.3.tar.gz
– sudo chmod 777 libretime-3.0.0-alpha.3
– cd cd libretime-3.0.0-alpha.3
– ./install
Controleer na inlog in Libretime bij de status of alle services nog draaien en herstart deze indien noodzakelijk

Elske Dewall “heb het leven lief”

Leef als een kind van de wind en van de liefde
En herken de open blik in de ogen van een vreemde
Dans met de maan, sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Huil als het moet want je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt, je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt
Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang

Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt
Heb het leven lief, pak de liefde vast en verlies haar niet
Heb het leven lief, met je ogen dicht, in het volle licht
Heb het leven lief en wees niet bang
Wees niet bang, wees niet bang

Creating a .strm file so Kodi can read it and stream your radio station live.
1. Go to local radio station that supports internet streaming and click on Listen live or whatever is related to listen live on your local station.
2. Right Click on background of the stream then click Inspect Element. @ 1:31
3. Find the stream source link within the html. Hit Ctrl + F on your keyboard and type “streamsrc” @ 1:47
4. Copy sreamsrc link [Ctrl + C] @ 2:44
5. Open Notepad and paste link [Ctrl + V] @ 3:06
6. Save file as an .strm file. @ 3:23
7. Open Kodi and add the folder that contains your stream files. @ 4:28

Voorbeeld, The Funk Radio op http://80.114.75.49:8000
Maak het bestand TheFunkStation.strm met de link hierboven als inhoud.
Maak op de Raspberry een map aan met de naam Live Radio Streams en zet het strm bestand daarin.
Voeg deze map als muziek bron / lokatie toe en geef deze in Kodi een naam.
De stream of streams zijn afspeelbaar.

Adding RSS media feeds
Adding RSS feeds to Kodi is as easy as adding most media sources, by selecting “add videos” or “add music” in the respective area of Kodi. Then type in the RSS feed address starting with rss://

https://seo-michael.co.uk/vpn-manager-for-openvpn-openelec-kodi

DMI-TCAT provides robust and reproducible data capture and analysis, and interlinks with existing analytical software. Analytical features are based on two main ideas:
captured datasets can be refined in different ways (search queries, exclusions, date range, etc.) and the resulting selections of tweets can be analyzed in various ways, mainly by outputting files in standard formats (CSV for tabular files and GEXF for network files)

https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolDmiTcat

Screenshots hier:
https://github.com/digitalmethodsinitiative/dmi-tcat/wiki

Resetting the TCAT Web login passwords
The TCAT Web logins are securely stored in an Apache htpasswd basic authentication file. To reset a password to a new value:
sudo htpasswd /etc/apache2/tcat.htpasswd admin
Substitute “admin” for the login username (the default logins are named “admin” and “tcat”).

Werkt niet met Ubuntu versies > 14.04

Bleek in webmin na een nieuwe installatie Mysql server niet toegankelijk omdat het wachtwoord onbekend was.
Het commando hieronder loste dit probleem op:

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5…. (afhankelijk van de versie, TAB laat na de 5. de juiste versie zien)

Geldig SSL Certificaat installeren in Synology DSM 6.0

Let op: www.startssl.com certificaten zijn tijdelijk ingetrokken door Mozilla Firefox en Chrome

Memories

2 comments

screenshot_839.jpg

GEORGE MICHAEL “Going To A Town”

[Originally by Rufus Wainwright]

I’m going to a town that has already been burned down
I’m going to a place that is already been disgraced
I’m gonna see some folks who have already been let down
I’m so tired of America

I’m gonna make it up for all of the Sunday Times
I’m gonna make it up for all of the nursery rhymes
They never really seem to want to tell the truth
I’m so tired of you America

Making my own way home
Ain’t gonna be alone
I got a life to lead America
I got a life to lead

Tell me do you really think you go to hell for having loved?
Tell me and not for thinking every thing that you’ve done is good
(I really need to know)
After soaking the body of Jesus Christ in blood
I’m so tired of America
(I really need to know)

I may just never see you again or might as well
You took advantage of a world that loved you well
I’m going to a town that has already been burned down
I’m so tired of you America

Making my own way home
Ain’t gonna be alone
I got a life to lead America
I got a life to lead
I got a soul to feed
I got a dream to heed
And that’s all I need

Making my own way home
Ain’t gonna be alone
I’m going to a town that has already been burned down